ผู้สอน
นาง ห้องเรียน ครูเรณุกา(陈艾芬)
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 高中一年级-汉语地区 ภาษาจีนเพื่อท้องถิ่น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24638

สถานศึกษา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 高中一年级-汉语地区 ภาษาจีนเพื่อท้องถิ่น มัธยมศึกษาปีที่ 4