เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 高中一年级-汉语地区 ภาษาจีนเพื่อท้องถิ่น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง ห้องเรียน ครูเรณุกา(陈艾芬)

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายวิชา 高中一年级-汉语地区 ภาษาจีนเพื่อท้องถิ่น มัธยมศึกษาปีที่ 4