homeเพิ่มเติม3/1-4Computer
personperson_add
เพิ่มเติม3/1-4Computer

ผู้สอน
นาย พรชัย สมพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เพิ่มเติม3/1-4Computer

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2464

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนเพิ่มเติมระดับชั้น ม.3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)