ผู้สอน
เอกชัย อ้ายม่าน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

31251 Physical Geophaphy


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24646

สถานศึกษา

Maechanwittayakhom school


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560