สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ3/2559 (ส. - อ.)
ผู้สอน

อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ3/2559 (ส. - อ.)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24650

สถานศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.