เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชีววิทยา คุณครูสุธิษา บุญเจียม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุธิษา บุญเจียม

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

ห้องเรียนห้องนี้สร้างเพื่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชานวัตกรรมการศึกษา ป.บัณฑิตหมู่เรียนที่ 4