609

คำอธิบายชั้นเรียน

609  เป็นกลุ่มสนใจพิเศษ เรื่องการทำ คลิป วิดีโอ ของ สภาควบคุมโรค