609

ผู้สอน
person
นาง ระพีร์ ปิยจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
609

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2466

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

609  เป็นกลุ่มสนใจพิเศษ เรื่องการทำ คลิป วิดีโอ ของ สภาควบคุมโรค


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)