เคมี โดยนางสาวจุฑามาศ คันธี
ผู้สอน

จุฑามาศ คันธี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เคมี โดยนางสาวจุฑามาศ คันธี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24661

สถานศึกษา
โรงเรียนยูงทองพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.