การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ ครูจริยา สุระอุดร
ผู้สอน

จริยา สุระอุดร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ ครูจริยา สุระอุดร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24667

สถานศึกษา
โรงเรียนพัฒนาปัญญา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.