พลังงานทดแทน
ผู้สอน

อนุรักษ์ จิตภาค

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
พลังงานทดแทน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24679

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น

คำอธิบายชั้นเรียน

พลังงานทดแทนเป็นพลังงานสะอาดที่มีอยู่ในธรรมชาติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.