คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ
ผู้สอน

จันทิมา นาทองบ่อ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24688

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ ระดับ ปวช.

ใช้ประกอบการเรียน ป.บัณฑิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.