เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่อง ข้อมูล ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น