ภาษาไทย ป.๔
ผู้สอน

นางสาว กรชญา จันทร์สมคอย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ป.๔

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24693

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย ป.๔ เรื่อง การเขียนเรียงความ ประกอบด้วย เนื้อหาการเขียนเรียงความ ใบงาน กิจกรรมท้ายบท และแบบทดสอบหลังเรีย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.