วิชาคณิตศสตร์ ป.5
ผู้สอน

จุฑามาศ พรพงษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาคณิตศสตร์ ป.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24695

สถานศึกษา
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. การอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000

2. ค่าประจำหลักและค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก

3. การเขียนในรูปกระจาย

4. การเรียงลำดับจำนวน

5. การประมาณค่าใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.