ผู้สอน
นาย ทัศน์พงษ์ บางทราย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระบบคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24698

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 2001-2001

หน่วยที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์