homeวิชา วิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ
personperson_add
วิชา วิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ

ผู้สอน
นางสาว ภรณี หลาวทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา วิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2470

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนช่วยสอน หน่วย ปัญหาการขนส่ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)