เศษส่วนป.4
ผู้สอน

นางสาว ภัครมัย ดงใจ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เศษส่วนป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24700

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดทรงธรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.