ผู้สอน
นายยงยุทธ ศรีจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธื และตัวตั้งไม่เกิน 1,000


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24701

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านคำม่วง


คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธื และตัวตั้งไม่เกิน 1,000