ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้สอน

ทิพรัตน์ รักษาเมือง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24704

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.