การเขียนภาษาจีนทางธุรกิจ CHINESE BUSINESS WRITING
ผู้สอน

พิชัย แก้วบุตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเขียนภาษาจีนทางธุรกิจ CHINESE BUSINESS WRITING

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24709

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนภาษาจีนทางธุรกิจ CHINESE BUSINESS WRITING


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.