3/4

ผู้สอน
person
นาย ศุภชัย ราชผึ้ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2471

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

วิชาการเลิศล้ำ 
คุณธรรมนำวิถี 
มีความเป็นสากล

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)