ผู้สอน
บัญญัติ จันทร์เฉลียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิต ม.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24710

สถานศึกษา

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์


คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน