การสร้างตารางโดยใช้คำสั่ง pivot table ม.4
ผู้สอน

นายวทัญญู รัตนบันดาล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การสร้างตารางโดยใช้คำสั่ง pivot table ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24711

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างตารางโดยใช้คำสั่ง pivot table ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.