เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ เข้ามาศึกษาเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ด้วยสื่อการสอนประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ