ผู้สอน
ทัศนีย์ ภักดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์หรรษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24728

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์