เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้โปรแกรม word

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักเรียนมาเรียนรู้และติดต่อสื่อสาร ส่งงานกับครู ตอนนี้ครูมีงานให้นักเรียนทำแล้ว ๑ ชิ้ันงานนะครับ ให้นักเรียนเปิด โปรแกรม word แล้วบันทึกข้อมูลประวัติของนักเรียน ๑ หน้า ส่งงานให้คุณครูได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นวันสุดท้ายครับ...ขอบคุณครับ