เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Big Data Analytics

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธนิศา นุ่มนนท์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

06017938.2 ADVANCED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT: BIG DATA ANALYTICS