โยธวาทิต 3 ศ 20229 กลุ่มจันทร์ 7-8 ศ 20229
ผู้สอน

ชัยวุฒิ คำอ้าย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โยธวาทิต 3 ศ 20229 กลุ่มจันทร์ 7-8 ศ 20229

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24775

สถานศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

คำอธิบายชั้นเรียน

โยธวาทิต 3 ศ 20229 กลุ่มจันทร์ 7-8 ศ 20229


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.