ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผู้สอน

นาย วรวัฒน์ นครศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24800

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

๑.ความหมายของการสื่อสาร

๒.เทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.