homeม.4/9
person
ม.4/9

ผู้สอน
นาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.4/9

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2481

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)