เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยี

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

1. ความหมายของการสื่อสาร

2.เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.การเรียนรู้ในศรรตวรรษที่ 21