เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง32203 คอมพิวเตอร์กราฟิก (ม.5/3)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา ง32203 คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ผู้สอน  นางสาววริญญา  ดีมี

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560