ง32203 คอมพิวเตอร์กราฟิก (ม.5/3)
ผู้สอน

Miss warinya deeme

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง32203 คอมพิวเตอร์กราฟิก (ม.5/3)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24818

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง32203 คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ผู้สอน  นางสาววริญญา  ดีมี

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.