ง22203 โปรแกรมสำเร็จรูป1 (ม.2/2)
ผู้สอน

Miss warinya deeme

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง22203 โปรแกรมสำเร็จรูป1 (ม.2/2)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24821

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง22203 โปรแกรมสำเร็จรูป1

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ผู้สอน  นางสาววริญญา  ดีมี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.