คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 5
ผู้สอน

เกษตร บุบผาผสม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24831

สถานศึกษา
โรงเรียนชลประทานวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยที่ 1 การวัดค่ากลางของข้อมูล

หน่วยที่ 2 การวัดตำแหน่งของข้อมูล

หน่วยที่ 3 การวัดการกระจายสัมบูรณ์ของข้อมูล

หน่วยที่ 4 การวัดการกระจายสัมพัทธ์ของข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.