ผู้สอน
ครู เกษตร บุบผาผสม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 5 ม.6/4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24832

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยที่ 1 การวัดค่ากลางของข้อมูล

หน่วยที่ 2 การวัดตำแหน่งของข้อมูล

หน่วยที่ 3 การวัดการกระจายสัมบูรณ์ของข้อมูล

หน่วยที่ 4 การวัดการกระจายสัมพัทธ์ของข้อมูล