ผู้สอน
กัลญารัตน์ เทพชาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย (ค.บ.) ปี 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24834

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาทุกคนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และทำแบบทดสอบ