ฟิสิกส์4 ม.6/2 ปีการศึกษา 2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนฟิสิกส์4 เรื่องไฟฟ้าสถิต สำหรับนักเรียนชั้น ม.6/2 ปีการศึกษา 2560