ประวัติศาสตร์ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้สอน

สุมินตรา สุขวิพัฒน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ประวัติศาสตร์ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24849

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ประเด็นวิภาค บุคคลสำคัญ และภูมิปัญญาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.