เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

computer

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายจิรเดช จินดาสุขสำราญ

มหาวิทยาลัยนครพนม

ลักษณะการทำงานของคอมพิวเตอร์