ผู้สอน
นายวีระยุทธ บุญเทียม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

computer


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24882

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

ซอฟต์แวร์ (SOFTWARE)