เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Web Application 1-2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น พื้นฐานการเขียนสคริปต์ องค์ประกอบและโครงสร้างของ ภาษาPHP ตัวแปร โอเปอเรเตอร์ การทำงานด้วยเงื่อนไข ลูป ฟังก์ชั่น อาร์เรย์ ไฟล์ ได เรกทอรี่ การจัดการข้อมูลจากฟอร์ม การประยุกต์ใช้งานและโจทย์ปัญหา