ผู้สอน
นางสาว ณัฐธิดา รักษาพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25002

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียนช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50