วิชาคอมพิวเตอร์ ม.2/2
ผู้สอน

นางสาว ณัฐธิดา รักษาพล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.2/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25004

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ม.2/2

โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.