วิชาทั่วไป (หลักสูตรนายสิบส่งกำลังและซ่อมบำรุง สป.สาย วศ. ขั้นหน่วย)
ผู้สอน

พันโทหญิง อัญพัชญ์ ศรีเพ็ญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาทั่วไป (หลักสูตรนายสิบส่งกำลังและซ่อมบำรุง สป.สาย วศ. ขั้นหน่วย)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25020

สถานศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.