4-5(60)
ผู้สอน

ณัฐพล ปิ่นเขียน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
4-5(60)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25033

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ปีการศึกษา 2560


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.