ผู้สอน
นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

PHYSICS พื้นฐาน (ว30101) มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน 1/60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25037

สถานศึกษา

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่ทำการเรียนการสอน รายวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นักเรียนสามารถศึกษา

  • เอกสารการสอน ซึ่งจะมี คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ เนื้อหา และ วีดีโอ ที่เกี่ยวข้อง
  • แบบฝึกหัด เพื่อให้นักเรียนได้ส่งงานที่มอบหมาย การบ้าน
  • แบบทดสอบ เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  • คะแนนเก็บภายนอก เพื่อมอบหมายงานอื่น เช่น ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือวัตถุเอกสารที่มอบหมายเป็นพิเศษ และครูผู้สอนจะตรวจผลงานและให้คะแนนผ่านระบบได้