เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PHYSICS 4 (ว30204) มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน 1/60

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนของครูพรชัย ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1