คอมพิวเตอร์ 5/2 (ตัดต่อวีดีโอ1) ง30201 ภาคเรียน 1/60
ผู้สอน

นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ 5/2 (ตัดต่อวีดีโอ1) ง30201 ภาคเรียน 1/60

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25041

สถานศึกษา
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับ การตัดต่อวีดีโอ2 ซึ่งประยุกต์มากขึ้น จากพื้นฐาน วิชา การตัดต่อวีดีโอ1 ซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.