ผู้สอน
นาย นครรัฐ โชติพรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ส33102 พระพุทธศาสนา 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25049

สถานศึกษา

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

พระพุทธศาสนา 3 ส33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6