homeชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ผู้สอน
นาง รัชดาวัลย์ วงษ์ชื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2507

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวน  ๘ คน  ผู้ชาย  ๔ คน  ผู้หญิง  ๔  คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)