โครงงานคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

นาย ศิรมณ์ เสถียรรัมย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โครงงานคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25095

สถานศึกษา
โรงเรียนธัญรัตน์

คำอธิบายชั้นเรียน

สพม.4 ปทุมธานี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.